Cijfers Jongeren en burn-out

De cijfers

  • In totaal hebben meer dan 1 miljoen werknemers (uit alle leeftijdscategorieën) last van een burn-out. (cbs en tno, 2018)
  • Maar liefst 100.000 jongeren hebben op dit moment een burn-out. (cbs, 2015)
  • Metro nodigde jonge lezers uit om mee te praten over stress en burn-out om meer zicht te krijgen op de achtergronden van de problematiek. Van de 8000 ondervraagde jongeren rapporteerde 75% burn-outklachten. (Metro, 2017)
  • Hogeschool Windesheim hield een onderzoek onder haar eigen studentenpopulatie, waaruit bleek dat een kwart lijdt aan burn-outklachten, en dat er bij een op de vijf ondervraagde studenten een risico op zelfdoding bestaat. (Hogeschool Windesheim, 2018)

Betrouwbaarheid van de cijfers

De onderzoeken van Windesheim en Metro geven een indicatie van de situatie, maar de vraag is of deze percentages gegeneraliseerd mogen worden naar de hele jongerenpopulatie. Het liefst kijken we dus naar de harde cijfers: de geregistreerde burn-outs. Maar helaas kunnen we ook daar niet van zeggen dat ze een sluitend beeld geven.

De kans is groot dat de 100.000 geregistreerde jongeren met een burn-out nog maar het topje van de ijsberg zijn. Degenen die niet durven te vertellen wat er aan de hand is, of die de klachten niet herkennen, blijven onzichtbaar. Daar komt bij dat de burn-out in 2012 uit de dsm is gehaald, hét handboek voor psychologen, omdat het klachtenspectrum te breed is om een eenduidig beeld van de aandoening te kunnen geven. Jongeren met een burn-out worden daardoor nog zelden als zodanig geregistreerd bij de psycholoog, maar krijgen een ander label (vaak ook om de cliënt te helpen met een vergoeding vanuit de zorgverzekering. Verzekeraars hebben in 2012 namelijk besloten om de burn-out en aanpassingsstoornissen uit het basispakket te halen). Door deze ‘misdiagnose’ blijft een groot deel van de burn-outgevallen onder de radar, waardoor de problematiek ook politiek en maatschappelijk gezien niet goed geanalyseerd en opgelost kan worden.