Disclaimer

 • Jongburnout.nl is een website en blog over energievol leven, en is geschreven vanuit een persoonlijk perspectief. De informatie op deze website komt hoofdzakelijk uit eigen kennis en ervaring van mijzelf (Nienke) en anderen. Voor een professionele medische diagnose wil ik je adviseren contact op te nemen met de huisarts en een psycholoog. Hetzelfde geldt voor het gebruik van medicatie of een (drastische) wijziging in levensstijl en voeding.
 1. De teksten en adviezen op het jongburnout.nl en daaraan gelieerde pagina’s /blog zijn absoluut niet bedoeld om adviezen van professionele (medische) zorgverleners te vervangen. Het materiaal op deze website kan en moet niet gebruikt worden als basis voor het stellen van een diagnose of behandeling.
 2. Jongburnout.nl adviseert iedereen met geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen een consult te doen bij een gekwalificeerde arts.
 3. Jongburnout.nl adviseert met klem niet te experimenteren met geneesmiddelen. Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een een erkende arts of apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van de aan u voorgeschreven medicijnen.
 4. De aangeboden informatie op jongburnout.nl is grotendeels gebaseerd op persoonlijke ervaring, aangevuld met informatie die vrij beschikbaar is op andere plaatsen op het internet. Informatie op deze website moet dan ook als zodanig gelezen worden en niet in de plaats worden gesteld van de kennis van een medisch professional.
 5. Beweringen en meningen geuit in artikelen, reacties en advertenties van derden op jongburnout.nl, gelieerde pagina’s en blog zijn die van de auteurs van de betreffende tekst en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie / Nienke.
 6. Op jongburnout.nl / blog zal ter aanvulling af en toe verwezen worden naar derden door middel van links naar andere websites of bronnen. Omdat jongburnout.nl / blog geen invloed heeft over deze bronnen aanvaardt u hierbij dat jongburnout.nl/blog geen verantwoordelijkheid kan worden gevraagd omtrent elke soort van publiciteit die een dergelijke derde partij verstrekt.
 7. Daar waar gebruikers bezoekers van jongburnout.nl/blog persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd tenzij anders aangegeven. 
 8. De site heeft een informerende doelstelling, maar advertentie-exploitatie en marketing binnen de regels van de mediawet mogen worden gerealiseerd. Gesponsorde items op de site, zoals productinformatie en advertenties zijn als zodanig herkenbaar.
 9. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van jongburnout.nl.
 10. Voor trainingen, workshops, coaching, interviews en uitingen in iedere vorm van media over en door jongburnout.nl / blog en Nienke zelf geldt tevens al het voorgaande.
 11. Afbeeldingen op deze website die niet direct te maken hebben met Nienke persoonlijk zijn afkomstig uit de database van www.pixabay.com of unsplash.com. Nienke / Jongburnout.nl hebben op geen enkele manier de bedoeling om auteursrecht of intellectueel / creatief eigendomsrecht (copyright) te schenden. Mocht er een afbeelding op deze website staan die naar uw mening onrechtmatig verkregen is, zou u hiervan dan melding willen doen via info@jongburnout.nl. De afbeelding wordt dan bij goed onderbouwde argumentatie direct verwijderd van jongburnout.nl
 12. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden Jong Burnout van toepassing op alle diensten, producten en communicatie van Jong Burn-out / Nienke Thurlings.

© 2018 jongburnout.nl